081.711.3265

Niềng răng 1 hàm bằng mắc cài kim loại

12,000,000 vnđ/1 hàm

Niềng răng bằng mắc cài kim loại mức I

Mắc cài SỨ 3M, Mỹ + 8 triệu, Mắc cài SỨ HÀN QUỐC + 5 triệu, Mắc cài TỰ KHÓA 3M, Mỹ + 7 triệu, Mắc cài SỨ TỰ KHÓA 3M, Mỹ + 15 triệu
20,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng bằng mắc cài kim loại mức II

Mắc cài SỨ 3M, Mỹ + 8 triệu, Mắc cài SỨ HÀN QUỐC + 5 triệu, Mắc cài TỰ KHÓA 3M, Mỹ + 7 triệu, Mắc cài SỨ TỰ KHÓA 3M, Mỹ + 15 triệu
25,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng bằng mắc cài kim loại mức III

Mắc cài SỨ 3M, Mỹ + 8 triệu, Mắc cài SỨ HÀN QUỐC + 5 triệu, Mắc cài TỰ KHÓA 3M, Mỹ + 7 triệu, Mắc cài SỨ TỰ KHÓA 3M, Mỹ + 15 triệu
30,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng INVISALIGN, Mỹ mức I

Niềng bằng khay trong suốt được thiết kế và chế tạo tại Mỹ cho từng khách hàng riêng biệt
75,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng INVISALIGN, Mỹ mức II

Niềng bằng khay trong suốt được thiết kế và chế tạo tại Mỹ cho từng khách hàng riêng biệt
90,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng mắc cài mặt lưỡi mức I

Niềng bằng mắc cài kim loại
55,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng mắc cài mặt lưỡi mức II

Niềng bằng mắc cài kim loại
70,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức I

Niềng bằng mắc cài kim loại được thiết kế và chế tạo tại Mỹ cho từng khách hàng riêng biệt
90,000,000 vnđ/2 hàm

Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức II

Niềng bằng mắc cài kim loại được thiết kế và chế tạo tại Mỹ cho từng khách hàng riêng biệt
110,000,000 vnđ/2 hàm

Hàm Trainer

1,250,000 vnđ/cái

Hàm Chức năng I2-K2/ I3-K3

1,500,000 vnđ/cái

Hàm FaceMask

5,000,000 vnđ/bộ