Giá niềng răng - Răng Thủ Đô

rangthudo.com.vn
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI - 1 HÀM GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài 1 hàm - mức I  12.000.000
Niềng răng mắc cài 1 hàm - mức II  15.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI - 2 HÀM GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài mức I 20.000.000
Niềng răng mắc cài mức II 25.000.000
Niềng răng mắc cài mức III 30.000.000
Niềng răng mắc cài mức IV 35.000.000
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức I 27.000.000
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức II 32.000.000
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức III 37.000.000
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M - mức IV 42.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ - 2 HÀM GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức I 23.000.000
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức II 30.000.000
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức III 35.000.000
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức IV 40.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức I 26.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức II 33.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức III 38.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức IV 43.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức I 33.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức II 40.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức III 45.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức IV 50.000.000
NIỀNG RĂNG KHAY STARALIGN - 2 HÀM GIÁ VNĐ
Niềng răng StarAlign mức I 36.000.000
Niềng răng StarAlign mức II 45.000.000
Niềng răng StarAlign mức III 54.000.000
NIỀNG RĂNG KHAY INVISALIGN - 2 HÀM GIÁ VNĐ
Niềng răng Invisalign mức I 90.000.000
Niềng răng Invisalign mức II 110.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT LƯỠI INCOGNITO - 2 HÀM GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức I 90.000.000
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức II 110.000.000
NIỀNG RĂNG THÁO LẮP GIÁ VNĐ
Hàm Trainer 1.500.000
Hàm Chức năng I2-K2/ I3-K3 2.000.000
Hàm FaceMask 5.000.000
Tháo lắp có ốc nong 1 hàm 1.500.000
Tháo lắp không có ốc nong 1 hàm 1.000.000
CÁC DỊCH VỤ CHỈNH NHA KHÁC GIÁ VNĐ
Thay chun khách hàng ngoài 300,000
Thay dây cung và dây chun khách hàng ngoài 500,000
Gắn mắc cài bong khách hàng ngoài 200,000
Gắn mắc cài răng 6 khách hàng ngoài 300,000
Gắn Band bong khách hàng ngoài 300,000
Tháo mắc cài 1 hàm  500,000
Tháo mắc cài 2 hàm 1,000,000
Tháo mắc cài gắn lại 1,500,000


 

rangthudo.com.vn
093.552.6688
scroll scroll