Giá niềng răng - Răng Thủ Đô

rangthudo.com.vn
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài mức I – 1 hàm 12.000.000
Niềng răng mắc cài mức II – 1 hàm 15.000.000
Niềng răng mắc cài mức I 18.000.000
Niềng răng mắc cài mức II 25.000.000
Niềng răng mắc cài mức III 30.000.000
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức I 25.000.000
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức II 32.000.000
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức III 37.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức I 23.000.000
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức II 30.000.000
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức III 35.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức I 26.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức II 33.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức III 38.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức I 33.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức II 40.000.000
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức III 45.000.000
NIỀNG RĂNG KHAY INVISALIGN GIÁ VNĐ
Niềng răng Invisalign mức I 65.000.000
Niềng răng Invisalign mức II 75.000.000
Niềng răng Invisalign mức III 85.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT LƯỠI GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi mức I 55.000.000
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi mức II 70.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT LƯỠI INCOGNITO GIÁ VNĐ
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức I 90.000.000
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức II 110.000.000
NIỀNG RĂNG THÁO LẮP GIÁ VNĐ
Hàm Trainer 1.250.000
Hàm Chức năng I2-K2/ I3-K3 1.500.000
Hàm FaceMask 5.000.000


 

rangthudo.com.vn
090.369.5665
scroll scroll