Cấy ghép Implant là quá trình cấy trụ Titanium vào xương hàm nhằm thay thế chân răng đã mất. Sau khi cấy Implant, xương sẽ bám vào bề mặt Implant giúp quá trình tích hợp xương với trụ Implant. Cuối cùng, khi chân răng mới – trụ Implant đã ổn định, một chiếc răng sứ sẽ được gắn lên trên trụ Implant.