Răng sứ thẩm mỹ gồm 2 dịch vụ: dán sứ Veneer và bọc chụp sứ.