Một nụ cười đẹp là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố: Hình thái môi, cơ môi, cung cười, đường cười; Xương hàm: Hô xương, lép xương, bất cân xứng xương; Lợi: Đường viền lợi, màu sắc lợi, độ hở lợi; Hình thể răng: Độ lộ răng, tỉ lệ theochiều cao và chiều rộng, sắp xếp sự xuất hiện của răng; Màu sắc răng: Chất lượng men răng, màu sắc răng, độ trong; Khoảng tối (hai bên hành lang miệng) cân đối, không hở quá nhiều.